מדיניות הפרטיות

  1. האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו כדי לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת הרכישה.
  2. האתר מאובטח ברמה גבוהה, ולכן הוא עומד בדרישות האבטחה המחמירות של חברות כרטיסי האשראי ושרתי האתר עושים שימוש בפרוטוקול SSL.
  3. לשיפור אבטחת המידע, האתר מאבטח את פרטי האשראי עפ"י דרישת התקן של חברות האשראי.
  4. החיוב בפועל מתבצע לאחר הצפנה וערבול פרטי האשראי ע"י חברת משולם ופרטים אלו אינם נשמרים במערכת האתר.
  5. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח אליך הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין בקבלת דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
  6. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף עת עשיית שימוש באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  7. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.
  8. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
  9. מילוי פרטי הלקוח הפוטנציאלי הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות
  10. הרלוונטיים, יאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם הלקוח הפוטנציאלי באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.