1,2,3, אדום, כחול, ירוק

 40

סבתא הביאה למתן ויהלי – תאומים בני ארבע, מתנה בקופסה גדולה, גדולה. מה יכול להיות בתוך קופסה כל כך גדולה? חשבו התאומים.
התישבו הם על השטיח בסלון ליד הקופסה, פתחו אותה ו…

מה מצאו התאומים בקופסה? איך התאומים למדו לספור? איך למדו הם לזהות את הצבעים? מה עשו התאומים עם כל ה…?