גם דנה רוצה, גם לדנה מגיע

 40

סיפור זה נועד לשפוך אור על אפליית ילדים נכים בגני השעשועים. זהו סיפור על אכפתיות חברתיתחברות אמיתית ונכונות לתרום לאחר. זהו סיפור על חשיבהעל התמדהעל מקוריות. זהו סיפור על דאגה אמיתית לחלש יותר ועל אי קיפוח זכויותיו. הבה נחנך את ילדינו להיות כל זאת.